STK

Nákladné motorové vozidlá, autobusy: N2, N3, M2, M3 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €).68,00€
Osobné motor. voz. M1, N1 do 3,5t46,00€
Osobné motor. voz. M1, N1 do 3,5t + LPG/CNG50,00€
Motocykle L1e, L2e, L3e, L4e, L6e35,00€
Trojkolky, štvorkolky L5e, L7e 35,00€
Prípojné O3, O4 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €)50,00€
Prípojné O2, R35,00€
Traktor68,00€
Pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C553,00€
Administratívna kontrola17,00€
Zvláštna kontrola35,00€
Dovoz nákladné vozidlo70,00€
Dovoz osobné vozidlo55,00€
Opakovaná kontrola N2,N3,M2,M3,T,C,O3,O4 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €)40,00€
Opakovaná kontrola os. vozidlá M1, N1, O233,00€
Opakovaná kontrola motocykle L1e – L7e 25,00€
Nevyhovel N2, N3, M2, M3 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €)63,00€
Nevyhovel O3, O4 *(pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +17 €)45,00€
Nevyhovel os. vozidlá M1, N141,00€
Nevyhovel motocykle L30,00€
Nevyhovel traktor63,00€
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS na STK116,00€
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS mimo STK198,00€
Predkontrola bŕzd/cena za jednu nápravu - (bez protokolu)6,00€
Zaťaženie vozidla35,00€

* V prípade ak sa brzdí na VSB

Protokol a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.

EK

Cenník EK platný od 05.03.2024

Nákladné motor. voz., autobusy, traktor62,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy - plyn LPG/CNG62,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – dovoz62,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – nevyhovel57,00 €
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat44,00 €
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat – nevyhovel39,00 €
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG50,00 €
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG - nevyhovel 45,00 €
Osobné vozidlá – dovoz55,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat44,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat – nevyhovel39,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG50,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG – nevyhovel45,00 €
Administratívna kontrola17,00 €
Zvláštna kontrola33,00 €

Protokol a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.

Všetky ceny sú vrátane DPH.