STK

Nákladné motorové vozidlá, autobusy: N2, N3, M2, M3 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +15 €).60,00€
Osobné motor. voz. M1,N1 do 3,5t39,00€
Osobné motor. voz. M1,N1 do 3,5t + LPG/CNG45,00€
Motocykle L1e, L2e, L3e, L4e, L6e25,00€
Trojkolky, štvorkolky L5e, L7e 32,00€
Prípojne O3, O4 nad 3,5t (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +15 €)40,00€
Prípojne O230,00€
Traktor45,00€
Pracovné stroja C1, C2, C3, C4, C548,00€
Administratívna kontrola15,00€
Zvláštna kontrola30,00€
Dovoz nákladné vozidlo60,00€
Dovoz osobné vozidlo50,00€
Opakovaná kontrola N2,N3,M2,M3,T,C,O3,O4 (pre 2 nápravy pri každej ďalšej náprave sa účtuje +15 €)30,00€
Opakovaná kontrola os. vozidlá M1,N1, O220,00€
Opakovaná kontrola motocykle L1e – L7e 15,00€
Nevyhovel N2, N3, M2, M350,00€
Nevyhovel O3, O430,00€
Nevyhovel os. vozidlá M1, N130,00€
Nevyhovel motocykle L15,00€
Nevyhovel traktor35,00€
Doma vyrobený stroj50,00€
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS na STK105,00€
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou T,C,R,S alebo PS mimo STK180,00€

Kontrolná nálepka a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.

EK

Nákladné motor. voz., autobusy, traktor40,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy - plyn LPG/CNG45,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – dovoz40,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – nevyhovel35,00 €
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat32,00 €
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat – nevyhovel27,00 €
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG40,00 €
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG - nevyhovel 35,00 €
Osobné vozidlá – dovoz32,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat25,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG32,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG – nevyhovel20,00 €
Administratívna kontrola15,00 €
Zvláštna kontrola30,00 €

Kontrolná nálepka a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.