STK

Nákladné motorové vozidlá, autobusy: N2, N3, M2, M3 nad 3,5t.60,00 €
Osobné motor. voz. M1,N1 do 3,5t39,00 €
Osobné motor. voz. M1,N1 do 3,5t + LPG/CNG45,00 €
Motocykle L1e, L2e, L3e, L4e, L6e25,00 €
Trojkolky, štvorkolky L5e, L7e 32,00 €
Prípojne O3, O4 nad 3,5t40,00 €
Prípojne O230,00 €
Traktor45,00 €
Pracovné stroja C1, C2, C3, C4, C548,00 €
Administratívna kontrola15,00 €
Zvláštna kontrola30,00 €
Dovoz nákladné vozidlo60,00 €
Dovoz osobné vozidlo50,00 €
Opakovaná kontrola N2,N3,M2,M3,T,C,O3,O430,00 €
Opakovaná kontrola os. vozidlá M1,N1, O220,00 €
Opakovaná kontrola motocykle L1e – L7e 15,00 €
Nevyhovel N2, N3, M2, M350,00 €
Nevyhovel O3, O430,00 €
Nevyhovel os. vozidlá M1, N130,00 €
Nevyhovel motocykle L15,00 €
Nevyhovel traktor35,00 €
Doma vyrobený stroj50,00 €

Kontrolná nálepka a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.

EK

Nákladné motor. voz., autobusy, traktor40,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy - plyn LPG/CNG45,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – dovoz40,00 €
Nákladné motor. voz., autobusy, traktor – nevyhovel35,00 €
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat32,00 €
Osobné vozidlá – diesel, benzín, R-kat – nevyhovel27,00 €
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG40,00 €
Osobné vozidlá – benzín R-kat + LPG/CNG - nevyhovel 35,00 €
Osobné vozidlá – dovoz32,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat25,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG32,00 €
Osobné vozidlá – benzín bez kat., N-kat + LPG/CNG – nevyhovel20,00 €
Administratívna kontrola15,00 €
Zvláštna kontrola30,00 €

Kontrolná nálepka a osvedčenie sú zahrnuté v cene za kontrolu.

Cenník na stiahnutie