Nákladné motorové vozidlá, autobusy: N2, N3, M2, M3 nad 3,5t.43,00 €
Osobné motor. voz. M1,N1 do 3,5t25,00 €
Osobné motor. voz. M1,N1 do 3,5t + LPG/CNG32,00 €
Motocykle L1e, L2e, L3e, L4e, L6e18,00 €
Trojkolky, štvorkolky L5e, L7e 25,00 €
Prípojne O3, O4 nad 3,5t27,00 €
Prípojne O221,00 €
Traktor36,00 €
Pracovné stroja C1, C2, C3, C4, C540,00 €
Administratívna kontrola11,00 €
Zvláštna kontrola14,00 €
Dovoz48,00 €
Opakovaná kontrola N2,N3,M2,M3,T,C,O3,O421,00 €
Opakovaná kontrola os. vozidlá M1,N1, O215,00 €
Opakovaná kontrola motocykle L1e – L7e 13,00 €
Nevyhovel N2, N3, M2, M338,00 €
Nevyhovel O3, O422,00 €
Nevyhovel os. vozidlá M1, N121,00 €
Nevyhovel motocykle L14,00 €
Nevyhovel traktor32,00 €
Nevyhovel prac. stroje C36,00 €

 

Cenník na stiahnutie