D.K.C., s.r.o. prevádzkuje Stanicu technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly.

V našich priestoroch bola STK vykonávaná už od roku 1996 s cieľom poskytnúť zákazníkom čo najkvalitnejšie služby.

Náš profesionálný team,  Vám ochotne poskytne informácie a vykoná všetky administratívne a technické úkony pre všetky kategorie vozidiel.

Naším cieľom je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V súčasnosti disponujeme špičkovými technológiami obsluhovanými kvalitne vyškoleným a kvalifikovaným personálom.